มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาครถเข็นผู้ป่วยให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน 105 คัน ให้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนไทยในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่……


อ่านต่อ >>

ครบรอบ 20 ปี มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต”สานต่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ ปลูกหัวใจแห่งการให้ที่ยั่งยืน

ในวาระครบรอบ 20 ปี มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ร่วมกับ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เดินหน้าสานต่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ ปลูกหัวใจแห่งการให้ที่ยั่งยืน จัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” พร้อมเชิญชวนผู้บริหาร…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2567

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ ชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2567……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี คุณวินยุตม์ คชภักดี นายกสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบชีวิต สร้างปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลขาดแคลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

10 พฤศจิกายน 2566 ปัจจุบันโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลยังมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ฉัตรชนก สอนขำ ชั้นปวช.3 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.นาโปลี สามเตี้ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ราชาวดี เพ็งวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมะค่าวิทยา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เมือง จ.สุรินทร์

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ช.วิทวัส ปัญญาเปรียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.ถวัชนันท์ ชัยเชิดชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ศิริประภา โพธิ์พรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ช.ชัยวัฒน์ การะพาษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564…


อ่านต่อ >>

คิง เพาเวอร์ รวมพลังสร้างความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน จัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ครั้งที่ 3

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา รำลึกครบรอบ 5 ปี ถึง คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ที่มีหัวใจแห่งการให้ไม่มีที่สิ้นสุด สานต่อปณิธานแห่ง “การให้” สู่การสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ร่วมกับ…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ชาลิสา พงษ์พันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.ปวีณา สารวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.ศิริพร เส็มหมาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2566…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.นงนภัส ศรีสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขาชัยสน นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.กิ่งกนก อุดมสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ญ.อัญชลี แก้วนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.แม่สอด จ.ตาก

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.คีตกานต์ แซ่ม้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 10 แห่ง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกแรกคลอดให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้ส่งมอบให้กับ 10……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต่อเนี่องเป็นปีที่ 6

คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต่อเนี่องเป็นปีที่ 6……


อ่านต่อ >>

คิง เพาเวอร์ สานต่อปณิธานแห่ง “การให้” จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ครั้งที่ 2 ส่งมอบสภากาชาดไทย

ร่วมเป็นผู้ที่มีหัวใจแห่งการให้ไม่มีที่สิ้นสุด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ครั้งที่ 2…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเด็กชายสุวิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สร้างพลังแห่งความเป็นไปได้ ปั้นบุคลากรสาขาเทคโนโลยีสร้างเครื่องดนตรีไทยคนแรก!!ของประเทศ

นับเป็นเวลา 5 ปีแล้วที่ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ส่งต่อโอกาสดีๆ ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์ของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข ศาสนา และการศึกษา……


อ่านต่อ >>

“ให้โลหิต ให้ชีวิต” คิง เพาเวอร์ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สานต่อปณิธานของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ที่มีหัวใจแห่งการให้ไม่มีที่สิ้นสุด สู่เจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งต่อ “การให้” อย่างต่อเนื่อง…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ ชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2565…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ดวงกมล มาลัยกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ช. ศิรัณยวัฒน์ แก้วนาง ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ลี้ จ.ลำพูน

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน นางสาวแสงดาว ธารารื่นเริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.แม่ใจ จ.พะเยา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน นางสาวมารีย์อัล แก้วตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ช.ณภัทร โมคะรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน นายวีรภัทร เทศสลุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ช.พิชญะ กีขุนทด ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองลานวิทยา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ดรุณี พลศร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เมือง จ.ชุมพร

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ชลลดา ข้ามสมุทร ศึกษาชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายได้ ให้กับโรงพยาบาลพรหมพิราม……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Incubator) พร้อมระบบควบคุมการให้ความชื้น (Humidity) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter)……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถตู้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบรถตู้ จาก นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา กรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบห้องแยกโรคความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบห้องแยกโรคความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ชะอวด……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.หนองสูง……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ภาชี……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เมือง จ.ตรัง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.เมือง……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.กันตัง จ.ตรัง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.กันตัง……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 10 แห่ง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกแรกคลอดให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข ศาสนา และการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคต เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศในระยะยาว……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Incubator) พร้อมระบบควบคุมการให้ความชื้น (Humidity)……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ ชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 10 แห่ง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกแรกคลอดให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้ส่งมอบให้กับ 10……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 จนจบระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 2) จำนวน 10……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน จ.ลพบุรี

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน จ.อ่างทอง

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)…


อ่านต่อ >>

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 12  ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สนับสนุนทุนการศึกษา บุตรข้าราชการกรมการสารวัตรทหารบก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเงินสนับสนุน……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเงิน 20 ล้านบาท
เพื่อโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเงิน 5 ล้านบาท สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศผ่านกรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบเงิน 20 ล้านบาท เพื่อสถาบันบำราศนราดูร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ……


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้โรงพยาบาลสุขสำราญ จ.ระนอง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายได้ ให้กับโรงพยาบาลสุขสำราญ โดยมีนายแพทย์ถาวร สาลี…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้โรงพยาบาลเชียงม่วน จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายธวัชชชัย ทวีศรี  กรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายได้  ให้กับโรงพยาบาลเชียงม่วน โดยมีนายแพทย์สมภพ เมืองชื่น…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้โรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2562 นายธวัชชชัย ทวีศรี  กรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายได้  ให้กับโรงพยาบาลท่าวังผา โดยมีนายแพทย์ดิเรก สุดแดน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้โรงพยาบาลตาคลี จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายได้  ให้กับโรงพยาบาลตาคลี โดยมีแพทย์หญิงศรุตา ช่อไสว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล…


อ่านต่อ >>

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้โรงพยาบาลแก่งกระจาน จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายได้  ให้กับโรงพยาบาลแก่งกระจาน โดยมีนายนพสิทธิ์  โชติสถิตย์โภคิน…


อ่านต่อ >>