โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มีโครงการมอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น มูลนิธิฯ คัดเลือก และรายการ Super 10 คัดเลือก

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข ศาสนา และการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคต เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศในระยะยาว

ดูรายละเอียด

มูลนิธิฯ คัดเลือก

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มอบโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1 ชั้น ม.4 หรือ ปวช.1

ดูรายละเอียด

รายการ Super 10 คัดเลือก

รายการ Super 10 คัดเลือกเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.4 – ม.3 มีความประพฤติดี และมีความสามารถ

ดูรายละเอียด