โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มีโครงการมอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี รวมจำนวน 15 ทุน/ปี โดยมูลนิธิ คัดเลือกจำนวน 12 ทุน และรายการ Super 10 คัดเลือก จำนวน 3 ทุน

มูลนิธิคัดเลือก

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้มอบโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1 ชั้น ม.4 หรือ ปวช. จำนวน 12 ทุน/ปี

ดูรายละเอียด

รายการ Super 10 คัดเลือก

รายการ Super 10 คัดเลือกเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.4 – ม.3 มีความประพฤติดี และมีความสามารถ จำนวน 3 ทุน/ปี

ดูรายละเอียด