มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ด.ช. ศิรัณยวัฒน์ แก้วนาง ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564 (นักเรียนทุนรุ่น 2) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์