มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน
อ.เมือง จ.ชุมพร

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน น.ส.ชลลดา ข้ามสมุทร ศึกษาชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563 (นักเรียนทุนรุ่น 1) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร