มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนไทยในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างเยาวชนให้ได้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นในการศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างให้เกิดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

โดยในปี 2567 คณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้คัดเลือกใบสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 8 ทุน ดังนี้

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ด.ช.ศรัณยพงศ์ อินทร์ช่วย     จ.ตาก
2. ด.ญ.รมิดา วังสุข     จ.กาญจนบุรี
3. ด.ญ.นีรนุช แผงงาม     จ.อุบลราชธานี

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. นายวีรภัทร ม่อนประเสริฐ     จ.เชียงใหม่
2. นายณัทกร ชุ่มใจ     จ.ลำปาง
3. น.ส.เปรมมิกา สามารถกุล     จ.บุรีรัมย์
4. น.ส.ลลิตา ชูแผ้ว     จ.กำแพงเพชร
5. นายเจสัน กิบเบน     จ.เพชรบูรณ์

 

ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.vichaisrivaddhanaprabha.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com