มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบห้องแยกโรคความดันลบ
ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบห้องแยกโรคความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งห้องแยกโรคความดันลบมีความจำเป็นต่อผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีนายแพทย์มนู ชัยวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม