มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 10 แห่ง

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกแรกคลอดให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้ส่งมอบให้กับ 10 โรงพยาบาล ได้แก่

1. โรงพยาบาลนาโพธิ์   จ.บุรีรัมย์
2. โรงพยาบาลโพนทราย   จ.ร้อยเอ็ด
3. โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ   จ.ศรีสะเกษ
4. โรงพยาบาลสามชุก   จ.สุพรรณบุรี
5. โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี   จ.กาญจนบุรี
6. โรงพยาบาลปางศิลาทอง   จ.กำแพงเพชร
7. โรงพยาบาลปากพะยูน   จ.พัทลุง
8. โรงพยาบาลมะนัง   จ.สตูล
9. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์   จ.ชัยภูมิ
10. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   จ.ระยอง