มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบชีวิต สร้างปาฏิหาริย์แห่งลมหายใจ
บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลขาดแคลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ปัจจุบันโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลยังมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สานต่อเจตนารมณ์แห่ง “การให้ไม่สิ้นสุด” ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง “โอกาส” ให้เด็กทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงได้มีชีวิตอยู่รอดมากขึ้น จึงได้จัดโครงการ “พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอที่ขาดแคลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมรำลึกถึงคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ครบรอบ 5 ปี โดยจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดจำนวนรวม 80 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนจำนวน 80 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อใช้ในการช่วยเหลือทารกแรกคลอดที่มีความเสี่ยงให้มีโอกาสเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย จำนวนกว่า 1,000 คน ได้เติบโตเป็นพลังคนไทยที่แข็งแรงของประเทศไทย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 

ในปี 2566 โครงการ “พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” ได้บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอที่ขาดแคลนจำนวน 10 โรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ส่งมอบให้ผู้แทนจากโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, โรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม, โรงพยาบาลโคกสำโรง จ.ลพบุรี, โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี, โรงพยาบาลท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี จ.นครราชสีมา, โรงพยาบาลราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา นำโดย คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา, คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา และคุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา พร้อมแพทย์และพยาบาล ร่วมงาน ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

 

ด้านคุณศิริพร อินทฤทร์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี กล่าวว่า “โรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ที่มอบตู้อบเด็กให้กับโรงพยาบาลฯ โดยที่ผ่านมา โรงพยาบาลฯ ได้ใช้ตู้อบเด็กทารกแรกเกิดในการดูแลทารกน้ำหนักตัวน้อย ทารกคลอดก่อนกำหนดที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายตัวเองได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป ตู้อบเด็กทารกนอกจากจะช่วยควบคุมให้เขาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเหมาะสมแล้ว ยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ น้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะเลือดเป็นกรด และภาวะขาดออกซิเจนแก่เด็กทารกได้อีกด้วย ซึ่งตู้อบเด็กเครื่องเก่าที่มีอยู่ได้ผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปี เครื่องได้ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ การได้รับตู้อบเด็กทารกในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้เด็กทารกได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามมาตรฐาน ช่วยลดการส่งต่อทารกและยังเป็นการเพิ่มศักยภาพแก่โรงพยาบาลหนองเสืออีกด้วย”

 

นอกจากนี้ คุณเรณู บุญล้อม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองแค จ.สระบุรี ตัวแทนหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดจาก มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา กล่าวว่า “โรงพยาบาลหนองแค เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง อยู่ห่างจากตัวเมืองสระบุรี 20 กิโลเมตร มีอัตราการคลอดทารกประมาณ 10 คนต่อเดือน มีตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายไม่ได้จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานมาแล้วกว่า 28 ปี ด้วยการใช้งานที่ยาวนาน แบตเตอรี่จึงเสื่อมสภาพต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาใช้งาน โดยตู้อบเด็กที่มูลนิธิฯ มอบให้โรงพยาบาลเป็นตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ช่วยให้สะดวกในการใช้งาน ซึ่งตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือทารกแรกคลอดแล้ว 3 เคส ในการส่งต่อ เป็นเคสคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักน้อยกว่า 1800 กรัม เพิ่มโอกาสให้เด็กภาวะวิกฤติ เด็กคลอดก่อนกำหนด มีโอกาสแข็งแรงและปลอดภัยต่อไป ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิฯ ที่มอบตู้อบเด็กให้โรงพยาบาล ช่วยให้แพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำไปใช้ช่วยชีวิตเด็กทารกได้อีกเป็นจำนวนมาก”

 

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา โดยโครงการ “พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ยังคงเดินหน้าร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ มอบความหวัง ต่อลมหายใจให้กับทารกแรกคลอด กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว มีชีวิตที่สดใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง