มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
ให้กับโรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Incubator) พร้อมระบบควบคุมการให้ความชื้น (Humidity) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter) และโคมไฟส่องเด็กตัวเหลือง ให้กับโรงพยาบาลหลังสวน โดยมี พญ.ศศินิภา สิริสุทธิสุวรรณ กุมารแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร