ครบรอบ 20 ปี มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต”
สานต่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ ปลูกหัวใจแห่งการให้ที่ยั่งยืน

ในวาระครบรอบ 20 ปี มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ร่วมกับ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เดินหน้าสานต่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ ปลูกหัวใจแห่งการให้ที่ยั่งยืน จัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” พร้อมเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และชุมชนย่านรางน้ำ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปี 2567

 

คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา และประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ เมื่อปี 2547 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เมื่อปี 2562 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อคุณงามความดีตามเจตนารมณ์ในการเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนของ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต จึงได้จัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาโลหิตมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และในปี 2566 ที่ผ่านมาได้ส่งมอบโลหิตปริมาณ 422,200 ซีซี ซึ่งจะสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้กว่า 3,102 คน

 

ในปี 2567 นี้ มูลนิธิฯ และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีกำหนดจัดกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ในวันที่ 5 เมษายน, 8 กรกฎาคม, 7 ตุลาคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ และในวันที่ 19 เมษายน, 16 กรกฎาคม, 18 ตุลาคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต

 

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้แก่ผู้คนในสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา และสาธารณสุข อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษา ปี 2563-ปัจจุบัน มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จำนวน 55 คน, โครงการมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ปี 2562-ปัจจุบัน มอบตู้อบเด็กทารก จำนวน 80 เครื่อง ให้กับ 80 โรงพยาบาล รวม 71 จังหวัด เป็นต้น