ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาค

วิธีการบริจาค

1. เช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา

2. โอนเงินเข้าบัญชีในนามชื่อ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 397-2-00006-1

หมายเหต : กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินและแบบฟอร์มการบริจาคส่งกลับมาที่
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา โดยส่งแฟกซ์ หมายเลข 02-245-8664
หรือส่งเมลที่ info@VichaiSrivaddhanaprabha.com

ส่งหลักฐานการบริจาค

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา โทรศัพท์ 02-677-8888 ต่อ 1221 , 1222 โทรสาร 02-2458664