ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-677-8888 ต่อ 1221 , 1222 โทรสาร 02-2458664