เกี่ยวกับมูลนิธิ

เกี่ยวกับมูลนิธิ

เกี่ยวกับมูลนิธิ

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สานต่อคุณงามความดี ตามเจตนารมณ์ของการเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ภายใต้แนวคิดสร้างโอกาส และความเป็นไปได้ให้แก่ผู้คนในสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข และศาสนา

ดูเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“สานต่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ ปลูกหัวใจของการให้ที่ยั่งยืน”

ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมการ

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 7 คน โดยมี นางเอมอร
ศรีวัฒนประภา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ

ดูเพิ่มเติม